Klassisk massage

Massage ger smärtlindring, avslappning samt ökad värme och elasticitet i vävnaderna. Det frisätts hormoner, t.ex. oxytocin (”lugn och ro”-hormon) och histamin, som alstrar värme. Stresshormonet kortisol sjunker. Blodtrycket sjunker. Massage innebär tryck och töjning på vävnaderna, speciellt på muskler, blodkärl och hud.