Öronakupunktur

Hela människokroppen avspeglar sig i örat, på samma sätt som den gör på fötterna. När besvär och sjukdomar finns i kroppen uppstår det ömma punkter i örat. Genom att sätta en akupunkturnål i den ömma punkten försöker man att påverka motsvarande område i kroppen. Med öronakupunktur behandlas smärttillstånd, akuta och kroniska tillstånd. Det lämpar sig även för avvänjning av olika slag på grund av den nära kopplingen till centrala nervsystemet.

Öronakupunktur NADA

En behandling vid:

  • Stress
  • Beroende- och abstinenstillstånd
  • Sömnstörningar
  • Ångest– och orostillstånd
  • Depressiva tillstånd

Akupunktur är en flera tusen år gammal behandlingsmetod som utvecklats i Kina. Öronakupunktur (NADA) innebär att fem bestämda punkter i örat stimuleras för att ge effekter i andra delar av kroppen. Varje punkt står i relation till ett visst organ, kroppsdel eller funktion och kan förebygga eller behandla sjukdomar och ge smärtlindring. När man sticker en nål i en akupunkturpunkt vidarebefordras signalen till hjärnan. Endorfiner frisätts och en rad andra signalsubstanser påverkas gynnsamt. Man brukar uppleva ett lugn, bättre sömn, mindre oro och smärta.

På 70-talet upptäckte man att akupunktur i ytterörat lindrade abstinensen vid beroendetillstånd. Sedan tekniken utvecklats på en klinik i New York har den blivit ett vanligt komplement till den övriga behandlingen vid avvänjning. NADA används i mer än trettio länder och sedan mitten av 90-talet är NADA-behandling vanligt förekommande i svensk sjukvård, socialtjänst och kriminalvård.

Hur går behandlingen till?

Man kan behandlas i grupp eller individuellt. I början behandlar vi dig ofta för att senare öka tiden mellan behandlingstillfällena. Du sitter med nålarna i 40 minuter och slappnar av. Nålarna är mycket tunna och sticket görs snabbt, så att det blir mycket liten smärta. Du kan bli trött och dåsig, det övergår senare till en behaglig och avspänd känsla. Ibland även en värmekänsla i öronen.

Om sedvanlig öronakupunktur av någon anledning inte kan användas, är det möjligt att prova s.k. kulplåster för att stimulera samma punkter.